Spółdzielnia Socjalna ”Czystość” działa przy Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sękowej. Właścicielem zarówno Zakładu jak i Spółdzielni Socjalnej jest Gmina Sękowa.

Spółdzielnia socjalna stanowi element wykonawczy w celu realizacji zadań publicznych, ale również wykonuje usługi komercyjne na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych.

 Firmy zatrudniają pracowników wysoko wykwalifikowanych, posiadających wszelkiego rodzaju uprawnienia niezbędne do wykonywania prac.

Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniu społeczności lokalnej oraz klientów ofertę sporządzamy w oparciu o kosztorys i przedmiar robót.

Ceny podlegają negocjacji.